Laatu ja teknologia - BG huoltopalvelut

BG Products, Inc. on autoalan johtava valmistaja polttoaine- ja öljylisäaineissa, erikoiskemikaaleissa, rasvoissa, työvälineissä ja laitteissa. BG on ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 Sertifioitu.
Integroitu johtamisjärjestelmä IMS

BG Products, Inc. ylläpitää IMS johtamisjärjestelmää, jotta se voisi valmistaa tuotteita, jotka täyttävät ja ylittävät asiakkaiden odotusarvot. Yhtälailla tavoitteena on laskea ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta liittyen BG:n toimintaan, aktiviteetteihin, tuotteisiin ja palveluihin turvallisella sekä terveyttä edistävällä tavalla.

Yrityksen johto sitoutuu:

JATKUVAAN PARANTAMISEEN

  • Jatkuvaan IMS järjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen varmistamalla, että se on ajantasalla ja tehokas. Se auttaa BG:tä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin.
  • Ylläpitämään ja arvioimaan järjestelmiä joiden avulla voidaan tunnistaa asianmukaisia tarpeita ja tarkkailemaan suorituskykyä, joita arvioidaan sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla.
  • Ottamalla käyttöön työskentelytapoja ja resursseja, joiden avulla voidaan estää loukkaantumisia ja vahingoittaa terveyttä.

YHTEENSOPIVUUS

  • Yhtiön työturvallisuuden ja ympäristölakien, säädösten, sääntöjen ja toimintatapojen sekä muiden vaatimusten yhteensopivuuden varmistaminen.
  • Tarvittavien vaatimusten tunnistaminen, päämäärien ja tavoitteiden luominen, jotta voidaan saavuttaa, ylläpitää ja laittaa toimeen asioita joilla tarkkaillaan yhteensopivuutta.

SAASTUMISEN ENNALTAEHKÄISY

  • Tunnistamalla materiaalit, prosessit ja tuotteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa saasteita.
  • Ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vältää, vähentää tai kontrolloida saasteita, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Kaikki työntekijät ovat vastuussa siitä, että he osallistuvat näiden järjestelmien ja käytäntöjen onnistumiseen omalla toiminnallaan ja ehdotuksillaan.

Johto on sitoutunut omalla esimerkillään auttamaan työntekijöitä saavuttamaan potentiaalinsa, jotta he voivat täyttää laatu ja ympäristö tavoitetasot ja asiakastarpeet.

Tüv ISO 9001:2015 Sertifioitu

Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) käsittää yli 110 kansallista standardiryhmää. Jäsenryhmä, joka edustaa Yhdysvaltoja on nimeltään American National Standards Institute (ANSI), joka vastaa tuhansista standardeista - mukaanlukien kansainvälisistä symboleista julkisille tiedoille, tienviitoille ja mm. valokuvauksessa käytetystä kuvanopeudesta.

BG:lle, ISO 9001 tarjoaa liiketoimintamallin laadunvarmistukseen muotoilussa, kehityksessä, tuotannossa ja huollossa. Saadakseen ISO Sertifikaatin BG muodosti työryhmän, joka yhdisti teknisen palvelumme, markkinointimme, insinöörimme, ostajamme, henkilöstöhallinnon ja laadunvarmistuksemme. BG on menestyksekkäästi saavuttanut kaikki vaadittavat vaiheet Tüv Süd America Inc. kansainväliseltä ISO akkredointi yritykseltä. BG sai ensimmäisen ISO 9001 sertifikaatin laatujärjestelmille vuonna 2001.

Katso ISO 9001:2015 Sertifikaatti.

Tüv ISO 14001:2015 Sertifioitu

ISO 14001 määrittää kriteerit ympäristöasioiden johtamisjärjestelmille. Se ei aseta vaatimuksia ympäristötehokkuudelle, mutta asettaa viitekehyksen jota yritys tai organisaatio voi noudattaa saavuttaakseen tehokkaan johtamisjärjestelmän ympäristöasioille. Mikä tahansa organisaatio, joka haluaa parantaa resurssiensa tehokasta käytttöä, vähentää jätteitä ja alentaa kustannuksia voi käyttää sitä. Käyttämällä ISO 14001 järjestelmää voidaan varmistaa yrityksen johdolle, ja työntekijöille sekä ulkopuolisille osakkeenomistajille, että ympäristöasioita mitataan ja parannetaan. ISO 14001 voidaan liittää osaksi muita johtamistoimintoja, jotta se voi avustaa yritystä saavuttamaan, niin ympäristöasioihin kuin taloudellisiin seikkoihin asetetut tavoitteet.

Katso ISO 14001:2015 Sertifikaatti.

Tüv OHSAS 18001:2007 Sertifioitu

OHSAS 18001 on kansainvälisesti tunnistettu johtojärjestelmä työperäisille terveys ja turvallisuus standardeille. OHSAS 18001 korostaa terveyttä, kuten myös turvallisuutta turvallisen työpisteen ylläpitämisessä. Kriteeristö sisältää: Johtojärjestelmän suunnittelutyökalut (mukaan lukien kontrollien hierarkia) listan vaatimuksista, joiden avulla voidaan tutkia tapaturmia ja vaatimukset konsultointiin.

Katso OHSAS 18001:2007 Sertifikaatti.

Tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriomme, innovaatiokeskuksemme, tuotantolaitos ja jakelukeskus keskittyvät koko ketjuun alusta tuotantoon ja aina jakeluun asti.

Tutkimus- & tuotekehityslaboratorio

Laboratoriossa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ylläpidämme korkeimpia mahdollisia standardeja. Uudet kemialliset kaavat luodaan tutkimus ja tuotekehitys laboratoriossamme ja niitä testataan ajoneuvoissa innovaatiokeskuksessamme. Tämän jälkeen, mikäli tuotteen kanssa edetään tuotantoon suoritetaan riippumattoman laboratorion arviointi.

Tutkimus ja tuotekehitys laboratiorio valvoo laatua valmistusprosessissa. Näyteitä testataan kolmessa vaiheessa: raakana materiaalina, sekoitusvaiheen jälkeen ja vielä täyttölinjalla. Omistautunut ammattilaisten muodostama henkilökuntamme tutkimus ja tuotekehitys laboratioriossa arvioi ja parantaa jatkuvasti BG tuotteita, jotta voisimme täyttää autoteollisuuden tarpeet.

Innovaatiokeskus

Elämme maailmassa, jossa vaaditaan jatkuvaa teknistä kehittymistä. BG Innovaation keskus on omistautunut kehittämään ratkaisuja ajettavuus ongelmiin.

Innovaatio keskuksen tuloksia käytetään tuotteiden analysointiin, kilpailijoiden vertailuun ja ajettavuusongelmien totuudenperän selvittämiseen. Tämä tieto auttaa BG:tä räätälöimään ennakoivan huollon ohjelmia, jotka täyttävät yksittäisten asiakkiden tarpeet. Innovaatio keskus on siis yksi tapa pitää kiinni lupauksestamme, että valmistamme ylivertaisia laatutuotteita asiakkaillemme.

Tuotantolaitos & jakelukeskus

Vain 48 km koilliseen Kansasin Wichita:sta, sijaitsee 16 hehtaaria El Dorado:n mailla BG:n tuotantolaitos, jakelukeskus ja laitteiden sekä varaosien varasto.

BG:lle räätälöity ainutlaatuinen tuotantolaitos ylettyy lähes kolmen jalkapallokentän kokoiselle alueelle. Se on paikka, jossa korkeasta laadustaan tunnetut BG tuotteet valmistetaan, pakataan ja varastoidaan.

Tankkikentät

BG on yksi suurimmista vakavasti otettavista autoteollisuudenalan neste- ja öljyhuolto tuotteiden ja palveluiden toimittajista ja meillä on riittävästi tilaa varastoida raakaa tavaraa sekä valmiita tuotteita.

Kaksi tankkikenttää, joissa on kapasiteettia yli 3,5 miljoonan litran verran komistaa El Doradon tuotatolaitoksen maisemaa. Pohjoinen tankkikenttä sisältää valmista tuotetta ja eteläinen raakaa materiaalia, jotka saapuvat sinne joko junavaunuissa tai tankkiautoilla.

Automatisoidut monitoimiset linjastot

Useat tuotantolinjat soveltuvat pienille 30 ml pulloille tai jopa 1250 litran astioille. Haluttiinpa täyttää tuhansia tölkkejä vuoron aikana tai pakata 100 sarjatuotepakettia minuutissa, jokainen linjasto on rakennettu optimaalisen tehokkaaksi ja nopeaksi.

Tehtaan ohjausjärjestelmä

Tehtaan täydellinen ja BG:lle kustomoitu ohjausjärjestelmä varmistaa huolella lasketun sekoitusprosessin ja nesteen siirron junavaunuista ja tankkiautoista tai varastotankeista aina tuotantolinjoille asti. Automatisoitu ohjausjärjestelmä tarkoittaa nopeaa ja tarkkaa toimintaa, jossa on vähän virheen mahdollisuuksia. Automaattiseen tuotantoerien sekoitussysteemiin kuuluu sekoitusastiat ja jatkuvasti valvottu sekoittaja, joka toimittaa valmista tuotetta n. 570 litraa minuutissa varastotankkiin.

The “Pig”

Putkilinjojen puhdistusjärjestelmää kutsutaan lempinimellä “pig”, ne kulkevat läpi tuotantoputkien painaen jäämät pois ja puhdistaen niiden sisällön. Tämä menetelmä säästää tuhansia litroja nesteitä, jotka muuten menisivät hukkaan.

Pneumaattinen putkijärjestelmä

Osana laadunvarmistusta neljä asemaa lähettää näytteitä valmistuslinjalta laboratorioon ja takaisin. Ne kuljetetaan pneumaattisesti toimivalla putkijärjestelmällä.

BG huoltopisteet

Ajankohtaista